top of page
jesus-2492387_1920.jpg

Niezależna
Wspólnota
Katolicka

Dobrego Pasterza w Polsce

Witaj na stronie Niezależnej Wspólnoty Katolickiej Dobrego Pasterza w Polsce!

Nasza Wspólnota jest misją zleconą nam przez Ducha Świętego wyrażoną przez Siostry i Braci z Niezależnego Kościoła

św. Michała w Holandii. Działamy zatem pod jurysdykcją tegoż Kościoła i przynależymy wraz z nim do Katholische Bruderbund (Katolickie Braterstwo), czyli Unii Niezależnych Kościołów Holandii, Niemiec i Kanady.

 

Działamy na terenie Polski, jesteśmy świadomi naszych korzeni chrześcijańskich i katolickich, ale z otwartością serc i umysłów skierowaliśmy nasze kroki również poza granice ojczyzny, aby ubogacając się tradycją naszych Sióstr i Braci z innych Wspólnot oddać się dziełu ewangelizacji przepełnionej duchem ekumenizmu.

Nasza Wspólnota, na wzór Dobrego Pasterza, głosi Dobrą Nowinę wszystkim ludziom dobrej woli. W szczególny sposób oddajemy się dziełu reewangelizacji, czyli głoszenia Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego Pana ludziom ochrzczonym, którzy zeszli z drogi przyjaźni z Bogiem. Nikogo nie wykluczamy, nie zajmujemy się polityką i innymi sprawami budzącymi podziały. Dla nas najważniejszy jest człowiek, któremu mamy głosić Ewangelię. Pragniemy aby jego sumienie ukształtowane Bożym światłem, pozwalało mu dokonywać właściwych wyborów dla dobra niego samego i bliźnich.

jesus-1561637_1280.png

Liturgia, modlitwy i spotkania

Projekt bez tytułu(2).png

Wspólnotowa modlitwa różańcowa

Czwartek 21:30

Projekt bez tytułu(1).png

Msza Święta

Niedziela godz. 11:00

lub

Wigilia Niedzieli - sobota 20:00

Projekt bez tytułu(4).png

Wspólne spotkanie modlitewne
Lectio divina

Sobota 17:00

bottom of page